Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoAñoConstructorNotas
Bordes máximos C
Desguazada1905SECN4 vagones de 2,83 t. de tara.
Número:Bordes máximos C
Color: 
Estado:Desguazada
Año:1905
Constructor:SECN
Notas:4 vagones de 2,83 t. de tara.

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás