Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoEx-númeroAñoConstructorNotas
E 1VerdeDesguazadaDGDC 305

Ref. Talleres Norte Valladolid.
Número: E 1
Color:Verde
Estado:Desguazada
Ex-número:DGDC 305
Año: 
Constructor: 
Notas:Ref. Talleres Norte Valladolid.

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás