Detalles do vehículo

NúmeroNum. UICColorEstadoEx-númeroAñoConstructorNotas
CC-30650 71 29-20 003-0VerdePreservadaCC-1035 > BB4-10441934Carde y EscoriazaPreservado por AZAFT.
Número:CC-306
Num. UIC:50 71 29-20 003-0
Color:Verde
Estado:Preservada
Ex-número:CC-1035 > BB4-1044
Año:1934
Constructor:Carde y Escoriaza
Notas:Preservado por AZAFT.

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás