Detalles do vehículo

NúmeroEx-númeroAñoConstructorNotas
CW-296CC-22261922Carde y Escoriaza106 plazas.
Número:CW-296
Ex-número:CC-2226
Año:1922
Constructor:Carde y Escoriaza
Notas:106 plazas.

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás