Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoEx-númeroLugarAñoNº Const.ConstructorNotas
9-437-001-1
ReformadaWMD701
1962
MTMBCN>> Zaragoza>> Transf. 435
Número:9-437-001-1
Color: 
Estado:Reformada
Ex-número:WMD701
Lugar: 
Año:1962
Nº Const.: 
Constructor:MTM
Notas:BCN>> Zaragoza>> Transf. 435

Actualiza aquí os datos deste vehículo

Eventos do vehículo por anos

AnoEvento
1962  Año de fabricación y entrada en servicio.
Envía otro evento a este vehículo: Engadir novo evento

 • SubirAtrás