Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoEx-númeroAñoConstructorNotas
Xgtv-71 a 100
DesguazadaXiv-86.045 a 0741930Herederos de R. Múgica30 bordes máximos para Oeste. Tipo unificado.
Número:Xgtv-71 a 100
Color: 
Estado:Desguazada
Ex-número:Xiv-86.045 a 074
Año:1930
Constructor:Herederos de R. Múgica
Notas:30 bordes máximos para Oeste. Tipo unificado.

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás