Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoEx-númeroAñoConstructorNotas
K-14.284 a 348
Desguazada
1927
Const. Rguez. Iriarte/SEIFI. 65 vagones.
Número:K-14.284 a 348
Color: 
Estado:Desguazada
Ex-número: 
Año:1927
Constructor: 
Notas:Const. Rguez. Iriarte/SEIFI. 65 vagones.

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás