Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoEx-númeroAñoConstructorNotas
Xfh-2.051 a 2.075
Desguazada
1922
Const. T.Urcola. Bordes máximos. 25 vagones.
Número:Xfh-2.051 a 2.075
Color: 
Estado:Desguazada
Ex-número: 
Año:1922
Constructor: 
Notas:Const. T.Urcola. Bordes máximos. 25 vagones.

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás