Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoEx-númeroAñoConstructorNotas
PXfh-7.606 a 7.607
Desguazada
1940
Bordes máximos de ejes.
Número:PXfh-7.606 a 7.607
Color: 
Estado:Desguazada
Ex-número: 
Año:1940
Constructor: 
Notas:Bordes máximos de ejes.

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás