Detalles do vehículo

NúmeroColorEstadoEx-númeroAñoConstructorNotas
DGDC 468VerdeDesguazada


-
Número:DGDC 468
Color:Verde
Estado:Desguazada
Ex-número: 
Año: 
Constructor: 
Notas:-

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás