Detalles do vehículo

NúmeroEx-númeroAñoConstructorNotas
AABC-3103AABC-6031923Carde y Escoriaza
Número:AABC-3103
Ex-número:AABC-603
Año:1923
Constructor:Carde y Escoriaza
Notas: 

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás