Detalles do vehículo

NúmeroNum. UICColorEstadoEx-númeroNotas
BB.4-5.11750 71 29-20 xxx-xVerdeDesguazadaCC-5.017-
Número:BB.4-5.117
Num. UIC:50 71 29-20 xxx-x
Color:Verde
Estado:Desguazada
Ex-número:CC-5.017
Notas:-

Actualiza aquí os datos deste vehículo

 • SubirAtrás